munkatarsaink

Dr. PAKUCS ESZTER

 

Ügyvéd

 

Dr. Pakucs Eszter ügyvéd, 2001-tôl a Pakucs Ügyvédi Iroda alapító tulajdonosa, több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az ingatlanjog, a társasági jog, a társaságok egyesüléseinek,  felvásárlásainak és eladásainak, továbbá , pénzügyi és a tôkepiaci tranzakciók területén.

 

Eszter rendszeresen képviseli ügyfeleit ingatlan adásvételi szerzôdések megkötése, ingatlanfejlesztési projektek, irodaházak és kereskedelmi egységekkel kapcsolatos jogi ügyletek során.   Továbbá tapasztalattal rendelkezik vállalatfinanszírozási ügyletek, valamint vállalati egyesülések, felvásárlások  és eladások területén, cégalapítás és módosítás, valamint csôd, felszámolás és követelésbehajtási ügyek kapcsán, valamint  munkajogi kérdésekben.

 

Saját irodájának megalapítása elôtt 1997-tôl senior ügyvédként dolgozott a neves Allen & Overy nemzetközi ügyvédi irodánál a vállalatfelvásárlási és tôkepiaci csoport tagjaként, ahol eljárt többek között a TVK és a MATÁV privatizációjánál, a MOL állami tulajdonrészének értékesítése során, illetve a Synergon értékesítése és tôzsdére vitele kapcsán. Jogi tanácsot nyújtott hazai és nemzetközi bankok és pénzintézetek részére bank-, illetve értékpapírjogi ügyekben, részvény, illetve kötvény kibocsátásokban.  Számos továbbképzésen vett részt az Allen & Overy londoni tôkepiaci osztályán, mely nemzetközi kötvény- és részvénykibocsátásra specializálódott.  Az Allen & Overy irodához csatlakozása elött a Déri&Co nemzetközi ügyfelekkel rendelkezô irodában dolgozott, azt megelôzôen pedig  1994-ben egy évet dolgozott a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi jogi osztályán mint jogi elôadó.

 

Eszter 1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát,  majd 1996-ban bankszakjogász szakképesítést is szerzett.

 

1996-tól tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

 

Magyar anyanyelvén kívül folyékonyan beszél és tárgyal angolul és készít angol nyelvû jogi dokumentációkat.

 

E-mail: eszter@pakucs.hu

 

Dr.  KISS RENÁTA

 

Alkalmazott Ügyvéd

 

Renáta a polgárjog területén sokrétû szakmai tapasztalatra tett szert 10 éves mûködése során, elôször ügyvédjelöltként, majd alkalmazott ügyvédként.

Szakterülete a polgárjogon belül is fôként a szerzôdések jogára, ingatlan-, társasági, és gazdasági jogra terjed ki. 

Jelentôs tapasztalattal rendelkezik peres képviselet ellátásának területén is, elsôsorban a fenti jogágakkal kapcsolatban, valamint a gazdasági társaságok mindennapi ügymeneteihez kapcsolódó szerzôdések elkészítésében, és követeléskezelésben.  

Renáta 2007-ben szerezte jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, 2011. májusától pedig teljes jogi szakvizsgával rendelkezik, irodánkhoz 2014. májusában csatlakozott.

 

Nyelvtudás: angol és görög

 

E-mail: renata.kiss@pakucs.hu

 

 

FÖLDVÁRI  JUDIT

irodavezetô

 

Judit magyar anyanyelve mellett folyékonyan beszél angolul.

 

E-mail:  office@pakucs.hu

 

GÁL BENCE

A Pakucs Ügyvédi Irodával együttmûködésben tevékenykedik, mint vezetô könyvelô.  Kiemelkedô szaktudással rendelkezik adójog, számvitel és könyvelés területén.

 

nyelvtudás: angol

 

E-mail: gal.bence@struktura-coop.hu

dr_pakucs_eszter
nyomtathato_verzio

Kapcsolat:

Dorottya Udvar, C Porta
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146
Tel: +36 1 279 3000

office@pakucs.hu
eszter@pakucs.hu

HQdesign.hu